Зависимости …

1. Закон на Слаус:Ако вършиш някаква работа прекалено добре, няма да можеш да се отървеш от нея. 2. Закон на Франко за работното място:Ако харесваш […]