Промяна

Машината преживя и смяна на интернет доставчика. В резултат на това се появиха и обичайните dns проблеми.