SSL

Всички имащи нужда от безплатен server side certificates – https://letsencrypt.org Използвам в момента техният сертификат за 3 сайта, за пощата ( imaps и pop3s ). […]